Nieuw SWAN bestuur vervult brugfunctie

SWAN, Stichting Welzijnsactiviteiten Neder-Betuwe, heeft vijf nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat nu uit Theo Berends, Jan Leenders, Dies Meurs, Dick van Kampen, Gerard Engels, Aliek van Arkel, Wout van Binsbergen, Lian van Ommeren en Niels Dirksen.

Netwerk van 230 actieve vrijwilligers
Bij SWAN zetten 230 vrijwilligers zich in voor activiteiten en diensten voor ouderen in Neder-Betuwe. Zo zijn er de Senioren Soos, Huizen van de buurt met koffie-ochtenden, themabijeenkomsten, creatieve activiteiten, koersbal, fietsen, zwemmen, internationale dans, repaircafé, praathuis, vervoersdienst Swobrik en Klaartje, Meer bewegen voor ouderen, maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje en computercursussen.

Korte lijnen
De nieuwe bestuursleden hebben ieder een aandachtsveld zoals de Huizen van de buurt, maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje en MeerBewegenVoorOuderen. Zij hebben korte lijnen met de coördinatoren en vrijwilligers in de dorpen. Zo slaan zij de brug tussen bestuur en praktijk.

Samenwerking t.b.v. ouderen in Neder-Betuwe
De SWAN werkt nauw samen met Welzijn Rivierstroom bij het versterken van haar organisatie en activiteiten. Samen dragen zij bij aan welzijn in Neder-Betuwe.

Vacature
Wil je ook bijdragen aan het welzijn van ouderen in Neder-Betuwe? En ben je thuis in administratie? SWAN zoekt nog een kantoororganisator naast de secretaris.  Kijk op: https://www.swanwelzijn.nl/vacatures-swan/

Van links naar rechts: Dick, Wout, Niels, Dies, Gerard, Jan, Theo, Lian, Aliek