Nieuwe bijeenkomst ontmoetingsgroep dementie

Heeft uw partner, een ouder of een andere naaste dementie? Dan kan dat de nodige vragen oproepen. Bent u benieuwd naar ervaringen van anderen en de input van een casemanager? Kom dan naar de bijeenkomst van de Ontmoetingsgroep dementie!

De ontmoetingsgroep van naasten met dementie komt eens per twee maanden samen. De groep wordt voortaan begeleid door een casemanager dementie. De groep is niet alleen voor inwoners van Rhenen: ook inwoners van omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Dinsdag 15 augustus
De ontmoetingsgroep dementie komt op dinsdag 15 augustus bij elkaar in de Buurtgarage, Valleiweg 16, Rhenen. Tijden: 13.30 – 15.00 uur, met inloop vanaf 13.15 uur. Kosten: €0,50 voor onbeperkt koffie/thee.

Opgeven niet verplicht
Opgeven kan bij Elle Joosten via 06 19 42 69 67 of mantelzorg@rhenen.nl, maar is niet verplicht. U kunt op de dag zelf ook een kijkje komen nemen.