Opening serre Heufke

OCHTEN – Bewoners van ’t Heufke zijn zeer vindingrijk. Ze wonen met acht ouderen in een wooncomplex, waar de voordeuren allemaal op een binnentuin uitkomen. Op deze plek staat een overkapte ontmoetingsplek, waar ze samen een kop koffie of thee kunnen drinken. Door deze ontmoetingen blijven ze op de hoogte van elkaars welbevinden en springen ze bij als er iemand hulp nodig heeft.

Een ideale oplossing en een voorbeeld voor een maatschappij waar we meer naar elkaar om moeten gaan kijken. Helaas biedt deze plek onder minder gunstige weersomstandigheden te weinig beschutting. Hans van Zetten heeft een soort van sleutelpositie binnen het complex en hij bedacht samen met de andere bewoners dat een glazen schuifpui een ideale oplossing zou bieden. Hans schakelde opbouwwerker Joyce Fitzgerald van Welzijn Rivierstroom in.

Realiseren glazen schuifpui
Joyce werd helemaal blij van deze vraag. ‘Ik wil altijd meedenken als inwoners met vragen komen. Bij deze vraag zag ik dat deze ontmoetingsplek veel meer voor de bewoners betekent dan het wekelijkse kopje koffiedrinken met elkaar. Als ze bij elkaar komen, horen ze ook van elkaar hoe het met de gezondheid en andere zaken is. Ze waken over elkaar en helpen als het nodig is met een boodschap of andere zaken. Zo’n ontmoetingsplek is laagdrempelig en horen we te koesteren.’

Samenwerking Thius en Welzijn Rivierstroom
Joyce zocht contact met Marcia Mourik en Addie Kusters van woningstichting Thius en zij pakten samen door. De woningstichting regelde dat een aannemer, een glazen schuifpui plaatste. Thius nam vervolgens voor twee-derde deel van de kosten voor hun rekening. Welzijn Rivierstroom kon via een subsidie van Stichting Meldpunt voor Hulp en Informatie Echteld de overige kosten dekken.

Feestelijke inwijding
In juni werd de tuinkamer onder het genot van koffie, thee en gebak geopend. Onder applaus knipte initiatiefnemer, Hans van Zetten, het lint door. Het werd een gezellige middag. De bewoners zijn erg dankbaar! Van de tuinkamer kunnen de bewoners nu het hele jaar gebruik maken om gezellig samen te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto is van de woningstichting Thius