Regelingen vanuit het rijk:

Het Nibud doet verschillende dingen op het gebied van inkomensondersteuning. Zij  hebben bijvoorbeeld de tool BerekenUwRechtontwikkeld waarmee mensen, na het invullen van wat gegevens, kunnen zien op welke tegemoetkomingen ze recht hebben en waar ze die kunnen aanvragen.

Ouderen in een financieel kwetsbare positie maken niet altijd gebruik van inkomensvoorzieningen, terwijl ze daar wel recht op hebben. Wetten en regels zijn te ingewikkeld, de afstand tot de overheid is te groot of er is gebrek aan vertrouwen, blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman. Dit sluit aan op een Nibud-onderzoek, waaruit bleek dat een op de vijf huishoudens met een laag inkomen niet weet of zij wel of geen recht hebben op tegemoetkomingen, of dit (nog) niet hebben uitgezocht. Juist voor hen is het relevant om te weten of dat zo is. Kijk eens op deze link : https://berekenuwrecht.nibud.nl/introductie