Regelingen vanuit het rijk:

Goed om te weten als vrijwilliger of inwoner. Begin januari is besloten dat alle huishoudens met een laag inkomen eenmalig ongeveer € 200,- krijgen in de vorm van categoriale bijzondere bijstand.

Een regeling die een op een uitgevoerd moet worden door de gemeenten. Bijstandsgerechtigden ontvangen dit bedrag automatisch, anderen dienen zich te melden bij de gemeente. Er is geen vermogenstoets maar de regeling sluit aan bij het minimabeleid van de gemeente. Deze eenmalige bijdrage komt bovenop de energiebelastingcompensatie (ongeveer € 400,- per huishouden) die ieder huishouden in Nederland ontvangt.