Sociaal werker, 24 uur per week

Specialisme opbouwwerk

Welzijn Rivierstroom zet zich in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Rhenen in voor een leefbare samenleving voor alle inwoners. Wij bevorderen de samenredzaamheid en brengen mensen bij elkaar waar dat nog niet spontaan gebeurt. Hierbij maken wij zo goed mogelijk gebruik van de kwaliteiten van de inwoners zelf, maar ook werken we op lokaal niveau samen met partners in zorg, wonen, werk en welzijn, vrijwilligers(organisaties) en de gemeente. Wij vinden het belangrijk dat iedereen volop kan meedoen in de samenleving.

Word jij de spil in het dorp?
In Neder-Betuwe ben je als sociaal werker de spil in de dorpen Ochten en IJzendoorn en ben je breed inzetbaar. Je zorgt ervoor dat inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen werken aan een leefbare omgeving, waarin iedereen mee kan doen. Preventie, collectiviteit en samenwerking zijn de steekwoorden. Als sociaal werker maak je deel uit van het preventieteam in Neder-Betuwe. Je richt je op vrijwilligerswerk, buurthulp en bijvoorbeeld op maatjestrajecten.

Net zoals jouw drie collega’s, heb jij ook een eigen specialisme: opbouwwerk.

Wat ga je doen?

 • stimuleren en faciliteren van initiatieven die bewoners in staat stellen elkaar te ontmoeten en te leren kennen in hun eigen dorp
 • stimuleren en begeleiden van bewonersinitiatieven die bijdragen aan leefbare buurten, wijken en kernen
 • verbinden van bewoners onderling en bewoners met instanties of partners
 • stimuleren van actieve participatie van bewoners in een kwetsbare positie in diverse levensgebieden als wonen, werken, gezondheid, zorg, cultuur, politiek, onderwijs, educatie en integratie
 • stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk
 • ondersteuning van mantelzorgers en informele zorg
 • ondersteuning van inburgeraars

Wie zoeken wij?

 • Je bent een ervaren en initiatiefrijke professional
 • Je hebt een relevante hbo-opleiding (bij voorkeur CMV / Social Work), een heldere kijk op sociaal werk, maatschappelijke ondersteuning en een vernieuwende visie op welzijnswerk
 • Je hebt een ondernemende en innovatieve instelling
 • Je beschikt over adequate tools en vaardigheden om bovengenoemde opgaven gestalte te geven, in samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties
 • Je hebt ervaring met ondersteuning van mantelzorgers of vrijwilligerswerk zowel op individueel als collectief niveau
 • Je kunt je goed inleven in een ander en hebt er geen moeite mee om zonder al te veel kaders te werken
 • Je voldoet aan de WMO-competenties
 • Je bent bereid je verder te ontwikkelen en zo nodig bij te scholen
 • Je beschikt over een auto, in verband met de grootte van het werkgebied.

Wat bieden wij jou?
Je komt samen met drie gemotiveerde collega’s in een zelforganiserend  team te werken. Je hebt een veelzijdige en zelfstandige functie, met veel ruimte voor eigen invulling, inzicht en initiatief. Je gaat werken in een uitdagende werkomgeving, met veel gelegenheid voor ontwikkeling.

De aanstelling is voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
Inschaling volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, met een maximum van schaal 8.13.

Herken jij jezelf in bovenstaande? Solliciteer snel!
Nadere informatie kun je vinden op onze website: www.welzijnrivierstroom.nl.
Wij zien je sollicitatie graag tegemoet. Je kunt je sollicitatie sturen aan: info@welzijnrivierstroom.nl t.a.v. Jeannette Arends.

Wij streven naar een aanstelling op zo kort mogelijke termijn.