Sociale Hygiëne

Vrijwilligersorganisaties in Buren en Neder-Betuwe kunnen bij Welzijn Rivierstroom een verzoek indienen om de kosten van een online of schriftelijke cursus Sociale Hygiëne te vergoeden.

Welzijn Rivierstroom organiseert regelmatig op verzoek een cursus sociale hygiëne. In de praktijk is dat ongeveer eens per anderhalf jaar. Het kost vaak moeite om die cursus vol te krijgen.

Er zijn ook online of schriftelijke mogelijkheden om de cursus Sociale Hygiëne te volgen. De komende maanden gaan we daarmee experimenteren.

Een vrijwilliger die voor zijn organisatie het diploma Sociale Hygiëne nodig heeft kan een cursus declareren bij Welzijn Rivierstroom. Boek en examenkosten blijven voor rekening van de cursist, vereniging of stichting.

Van belang is dat de vrijwilliger eerst voor zichzelf nagaat of deze manier van studeren wel bij hem of haar past.

Vervolgens stuurt de voorzitter, secretaris of penningmeester een mail aan vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl met daarin de mededeling dat het bestuur van vereniging/stichting X graag wil dat vrijwilliger X (+ contactgegevens) de cursus Sociale Hygiëne volgt ten behoeve van de stichting/vereniging en vraagt om de kosten te vergoeden. De organisatie of de vrijwilliger schiet het bedrag voor en declareert dat samen met het betalingsbewijs bij Welzijn Rivierstroom.

We starten in eerste instantie met een maximum van 10 personen (1 à 2 personen per organisatie) en kijken hoe dat verloopt. Zijn er meer mensen die de cursus willen volgen, dan komen zij op een wachtlijst.