Sociale veiligheid: verantwoordelijkheid van bestuurders

Deelnemers aan activiteiten, verenigingsleden en vrijwilligers rekenen op een veilige en positieve omgeving. Het bestuur van de vereniging of stichting is hiervoor verantwoordelijk. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dat?

Verantwoordelijkheid

Iedereen weet inmiddels dat ongeoorloofd gedrag overal voorkomt. Ook bij mensen waar de omgeving groot vertrouwen in stelde: niet verwacht en nooit gedacht. De praktijk laat zien dat de ‘sociale veiligheid’ in organisaties vaak slecht geregeld is. Als bestuurder móet je daarin je verantwoordelijkheid nemen.

Maatregelen

Verantwoordelijkheid nemen betekent maatregelen nemen om verkeerd gedrag te voorkomen. Dat doe je met een gedragscode, een vertrouwenspersoon en goed vrijwilligers-aannamebeleid. Alleen al het op de website zetten van de gedragscode en de eis aan nieuwe vrijwilligers om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen heeft effect.

Ondersteuning

Maar bestuurders van verenigingen en stichtingen hebben ook zoveel andere dingen aan hun hoofd. Daarom is er hulp. ‘Ontzorgen’ heet dat. Zo zijn er bijvoorbeeld modelgedragscodes; hulp bij het opstellen van aannamebeleid van nieuwe vrijwilligers en toegang tot de Regeling Gratis VOG.

Voor geïnteresseerde bestuurders verzorgt Welzijn Rivierstroom een online sessie ‘Preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag en gratis VOG’. Daarnaast kan elke organisatie advies op maat krijgen van een expert op dit gebied. Organisaties die interesse hebben kunnen contact opnemen met Welzijn Rivierstroom info@welzijnrivierstroom.nl 0344-60 23 37