Subsidie voor sociale initiatieven in coronatijd

Provincie Gelderland: Subsidie sociale initiatieven Covid-19 (corona)

Je hebt als buurt straat of dorp een leuk idee om toch op een veilige manier ontmoeting te organiseren en je hebt daarvoor geld nodig? Dan kun je een aanvraag doen bij de provincie Gelderland. Maximale bijdrage is 10.000 euro

Voor wie

Rechtspersonen (bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen, instellingen) en inwoners die met minimaal 2 andere personen samenwerken om activiteiten in Gelderland te organiseren die sociale verbinding bevorderen, kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

De maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 raken onze Gelderse samenleving diep. Hoewel we 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar, stimuleren we initiatieven om toch met elkaar in contact te komen of te blijven, onder het motto #zorgvoorelkaar. U kunt subsidie aanvragen voor initiatieven die zorgen voor sociale verbinding in de periode dat de COVID-19 maatregelen gelden. Denk aan activiteiten voor inwoners van zorginstellingen, het opzetten van een digitaal platform of site om verbinding te creëren, opzetten van thuishulp.

Voorwaarden:

Klik op de link. https://www.gelderland.nl/Subsidies/Sociale-initiatieven-COVID-19

Kom je er niet uit of heb je vragen. Neem dan even contact op via de mail met marienvanschijndel@welzijnrivierstroom.nl