Thema “Hulpmiddelen bij dementie in de thuissituatie” tijdens het Alzheimer Trefpunt op 30 november

Mensen met dementie hebben soms wat extra ondersteuning nodig in de vorm van hulpmiddelen teneinde zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen.

Dinsdagavond 30 november zal mevrouw Wendy Kuiper adviseur, vertellen over technische mogelijkheden die kunnen bijdragen aan zo lang mogelijk thuis wonen, veilig en zonder zorgen. Bijvoorbeeld als geheugensteuntje, aan de veiligheid in huis of het onderhouden van sociale contacten. Zij zal sprekende voorbeelden geven ter inspiratie.

Na de lezing is er gelegenheid om na te praten over uw ervaringen als patiënt en als mantelzorger.

De avond is bedoeld als een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun naasten en betrokkenen. Ook overige belangstellenden zijn welkom.

U bent van harte welkom op vanaf 19.00 uur in de Buurtgarage, Valleiweg 16 in Rhenen.

Aanmelden bij Marleen Schippers 0217-843321 of bij Hanneke de Jong 06-53518147

Toegang is gratis. Vrijwilligers staan klaar met koffie en thee.

Het programma begint om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. De avond sluit om 21.30 uur.

De geldende corona regels worden nageleefd.