Training omgaan met dementie voor mantelzorgers

Home Instead Thuisservice heeft samen met mantelzorgers en wetenschappers het Alzheimer CARE-programma ontwikkeld. Deze training leert u inzicht te krijgen in het gedrag van iemand met dementie en te doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat uw partner, vader of moeder met dementie veilig en verzorgd thuis kan blijven wonen.

Het programma bestaat uit twee bijeenkomsten waarbij ingegaan wordt op:

  • Verschillende vormen van dementie, veranderingen in gedrag en gevoel.
  • Technieken om met moeilijk gedrag om te gaan.
  • Activiteiten om mensen met dementie bij het alledaagse leven te betrekken.
  • Positieve ervaringen en een veilige leefomgeving.

Naast het delen van kennis geven mantelzorgers aan, die de training eerder volgden, dat het fijn is om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen.

Home Instead stelt het programma kosteloos ter beschikking aan u, als mantelzorger, ook als u geen klant bij ons bent.

De eerstvolgende training vindt plaats op

  • 29 augustus en 5 september van 19u tot 21u Appelboogerd 2 4003 BV Tiel

Wilt u zich aanmelden voor de Alzheimer CARE training of hebt u er vragen over, neem dan contact op met info.rivierenland@homeinstead.nl  of 0344-745163

Het werkgebied van onze Home Instead Thuisservice vestiging  Rivierenland omvat de gemeentes: Tiel, Culemborg, Buren, West Betuwe , Druten, Neder Betuwe en West Maas en Waal