Training sociale hygiëne

Welzijn Rivierstroom organiseert op 10 en 17 mei een cursus Sociale Hygiëne voor vrijwilligersorganisaties in Neder-Betuwe en Buren. In twee avonden wordt er uitleg gegeven over het lesmateriaal en worden de vrijwilligers klaargestoomd voor het examen. Zou je liever een andere training willen volgen, bijvoorbeeld over cultuursensitiviteit of social media? Stuur dan een berichtje naar vrijwilligersnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl of vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl

… Leidinggevenden van dorpshuizen, sportkantines en verenigingsgebouwen waar alcohol wordt geschonken, moeten voldoen aan een diploma Sociale Hygiëne. Het diploma geeft aan dat de vrijwilliger bekend is met de vakbekwaamheidseisen voor het werken in de horeca. Welzijn Rivierstroom biedt de deelnemers kosteloos een cursus aan. Hierin wordt de vrijwilliger in twee avonden getraind voor potentiële examenvragen. De kosten van het boek en het examen zijn voor de cursist of de organisatie.

Zijn er vrijwilligers binnen jouw organisatie die hieraan willen deelnemen? Meld jezelf of de vrijwilliger dan aan door een mail te sturen naar vrijwilligersnederbetuwe@welzijnrivierstroom.nl of vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl en vermeldt hierbij de naam of namen van de deelnemer(s). De cursus kan alleen doorgaan mits er genoeg aanmeldingen zijn.