Tuinklussen

Vanuit Helicon te Kesteren en Welzijn Rivierstroom wordt er twee keer per jaar een tuinproject georganiseerd waar leerlingen mensen in Neder-Betuwe helpen met het onderhoud van hun tuin. Een eenmalige ondersteuning die door de inwoners enorm wordt gewaardeerd.

Regelmatig ontvangen we aanvragen voor tuinonderhoud die niet passen in dit tuinproject. Een mevrouw uit Neder-Betuwe zou het voorbeeld heel fijn vinden om het tuinonderhoud samen met iemand te doen of dat er vanwege andere redenen zoals het niet hebben van familie of vrienden of het ontbreken van financiële middelen er geen hovenier ingezet kan worden.

Onze ervaring is dat een onderhouden tuin goed doet bij veel mensen. Om deze mensen te kunnen helpen komen wij graag in contact met mensen die bereidt zijn om dit tuinonderhoud te doen. We zouden graag een pool willen starten waar iemand ook de coördinatie doet. Dit betekent dat je bij de inwoner langs gaat om te zien hoe de tuin eruit ziet en welke werkzaamheden er gedaan moeten worden. Vervolgens kijk je binnen de pool wie tijd en ruimte heeft om deze inwoner te helpen. Een kleine vergoeding voor deze werkzaamheden is bespreekbaar met de inwoner.

Wil je klaar staan voor elkaar en spreekt het tuinonderhoud jou aan? En wil je dit doen voor mensen uit Neder-Betuwe? Neem dan contact op Esther Morren van Welzijn Rivierstroom op telefoonnummer 06 334 210 37.

Afbeelding van summa via Pixabay