Hospice Wageningen-Renkum: bijzonder vrijwilligerswerk

Werken in een hospice is mooi, inspirerend en dankbaar werk en je werkt samen met fijne collega’s. Wil jij onze gasten begeleiden en verzorgen? Of heb je interesse om te helpen met koken, klusjes, Facebook of de tuin? Dan ben je bij ons van harte welkom.

Ons hospice wil warme en liefdevolle zorg bieden aan zowel de gasten als aan hun naasten. Het team van coördinatoren, verpleegkundigen en vrijwilligers zetten zich dag en nacht in om dit te realiseren. Hiervoor is veel geld en menskracht nodig. Vrijwilligers nemen in het Hospice Wageningen-Renkum dan ook een belangrijke plaats in. Zonder vrijwilligers kan het hospice absoluut niet functioneren.

Doelstelling

Het doel van ons hospice is om de gasten en hun naasten warme en liefdevolle zorg te bieden in een huiselijke omgeving. Een dergelijk hospice wordt een bijna-thuis-huis genoemd. De zorg is er niet op gericht om dagen aan het leven toe te voegen, maar juist om (kwaliteit van) leven toe te voegen aan de dagen die nog resten.
Voor gasten en hun naasten, maar ook voor medewerkers, is het hospice een veilige plek. Het bieden van levenskwaliteit voor onze gasten gebeurt in overleg met gast, familie/vrienden, medewerkers en huisarts. Naasten mogen 24 uur per dag aanwezig zijn. Ook kunnen zij tegen een kleine vergoeding blijven eten of slapen.

Doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit mensen met een terminale indicatie die, om wat voor reden dan ook, niet in hun eigen huis willen of kunnen sterven.

Visie

Hospice Wageningen-Renkum wil aanvullende zorg bieden voor het lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk/spiritueel welbevinden van de gasten in de laatste fase van het leven. Met respect voor de eigenheid van iedere persoon wordt bij de zorgverlening uitgegaan van – en ingegaan op – individuele vragen, behoeften en wensen van de gasten en de hen omgevende familie en vrienden. Onze visie is ook het motto op de folder: gastvrijzijn. In Hospice Wageningen-Renkum wordt een patiënt een gast, hij mag in vrijheid keuzes maken en zijn en blijven zoals hij is. Het hospice heeft een neutrale grondslag en staat open voor alle mensen ongeacht hun levensbeschouwing.

Heb je interesse om bij het hospice te komen werken? Meer weten over de verschillende functies?

Neem dan gerust contact op via info@hospicewageningenrenkum.nl, 0317-450047 of kijk op onze website www.hospicewageningenrenkum.nl

Terug naar vacatures