Hulp bij vieringen en zangdiensten voor mensen met een beperking

Zideris zoekt naar vrijwilligers die mee willen helpen tijdens vieringen en zangdiensten op het terrein van Zideris. Dit is speciaal gericht op mensen met een beperking.Het gaat zowel om zondagochtenden als zaterdagavonden.

Zondagmorgen

Ongeveer 6 keer per jaar organiseert Zideris vieringen op de eigen locatie. Iemand gaat voor in de dienst en er wordt samen gezongen, uit de bijbel gelezen en gebeden. Na de viering wordt er koffie/thee gedronken. Voor de viering worden bewoners opgehaald en daarna worden ze weer thuisgebracht. De tijd is van 10.15 tot 12.30 uur.

Zaterdagavond

Ongeveer 6 keer per jaar organiseert Zideris zangavonden, van 18.15 – 20.30 uur. Daar wordt dan een koor of gospelband voor uitgenodigd. Er worden samen liederen gezongen. Na de dienst wordt er koffie/thee gedronken. Vrijwilligers zorgen voor het klaarzetten van het e.e.a. in de zaal en het opruimen na afloop. Je werkt in een team van vrijwilligers en je kan zelf aangeven hoe vaak je aanwezig wil en kan zijn.

Ben je enthousiast en heb je interesse neem dan snel contact op!

We vragen:

  • contact kunnen maken met andere mensen
  • spontaan
  • het verzorgen van koffie en thee
  • ophalen en wegbrengen van de bewoners

Contact: René Wolswinkel
Tel. 06 53 16 19 86
E-mail: r.wolswinkel@zideris.nl
Website: www.zideris.nl

Terug naar vacatures