Maak jij een bruisend dorpshart mogelijk?

In het dorp Elst (Utrecht) broeden betrokken inwoners op mooie plannen om de dorpskern geheel te vernieuwen. Het herinrichten van het dorpshuis, het multifunctionele centrum Het Bestegoed, hoort daarbij. Doel is hier een levendige, gezellige en hartelijke ontmoetingsplek van te maken voor jong en oud. Als voorzitter van de werkgroep die dit in gang gaat zetten, speel jij een sleutelrol!

Om de leefbaarheid in Elst te verbeteren is er samen met de inwoners van Elst en in afstemming met de Dorpsraad (DVDE) een aantal initiatieven gestart. Eén van deze initiatieven is het creëren van “de huiskamer van Elst” in het Bestegoed. Dit omvat het herinrichten van de benedenverdieping van het Bestegoed, het multifunctionele centrum aan de Tabaksweg 20 in Elst.

Er is een werkgroep samengesteld van inwoners uit Elst, de bibliotheek Zout en medewerkers van de gemeente Rhenen. Deze werkgroep heeft aanpassingen van het Bestegoed voorgesteld om tot een huiskamer voor Elst te komen. Een plek waar inwoners van Elst elkaar ontmoeten, om kennis te maken, samen creatief, sociaal en ondersteunend aan elkaar te zijn.

Het voorstel is om de centrale hal van het gebouw aan te pakken. Samen met de bibliotheek en de inwoners van Elst willen we een nieuwe inrichting gaan vormgeven voor deze plek om zo tot een huiskamer te komen. De gemeente heeft hiervoor een ruim budget ter beschikking gesteld.

Voor deze werkgroep zijn we op zoek naar een voorzitter/kartrekker die tevens inwoner van Elst is. We zien je reactie graag tegemoet!

Je vindt het leuk om:
• vanuit je ervaring voorzitter/informeel leider te zijn van dit project;
• vanuit een breder beeld te kijken naar wat nodig is;
• je organiserend vermogen te gebruiken om van dit project een succes te maken;
• enthousiast met verschillende groepen samen te werken.

Goed om te weten:
In deze rol werk je (op vrijwillige basis) samen met de leden van de werkgroep en de medewerkers van de gemeente Rhenen.

Je moet rekening houden met een tijdinvestering van ca. 2 uur per week, waarbij je regelmatig bijeenkomsten van de werkgroep zal voorzitten.

Het project start medio november 2023.

 

Jacques Vlaanderen

penningmeester@dvde-elst.nl

 

Terug naar vacatures