Safarischip De Blauwe Bever: beleving van rivier en natuur!

De Stichting Rijnoevervaarten exploiteert sinds 2017 het Safarischip De Blauwe Bever. De stichting zorgt, door aantrekkelijke vaartochten, voor het behoud van de natuurbeleving op de Neder-Rijn en de Lek en in aangrenzende natuurgebieden en cultuur-historische monumenten. Wil jij je op vrijwillige basis inzetten voor deze mooie organisatie? Reageer dan op één van de vacatures. Er zijn mogelijkheden voor ieders talent en kunde. Voor bepaalde functies is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

De stichting Rijnoevervaarten heeft als doel het organiseren van belevenisvaarten en excursies in de delta van de Neder-Rijn en Lek tussen Arnhem en Culemborg, aan de voet van Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, de Grebbeberg, de Wageningse berg en langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Sinds de oprichting van de Stichting Rijnoevervaarten wordt de organisatie rond De Blauwe Bever gerund door vele vrijwilligers. Tijdens het vaarseizoen zetten zij zich met hart en ziel in om de passagiers optimaal te laten genieten van ons vaarprogramma. In de wintermaanden verrichten zij zo nodig hand en spandiensten bij het technisch onderhoud. In april en mei vaart De Blauwe Bever voornamelijk één keer in het weekend en daarna meerdere dagen per week, met uitzondering van de maandagen. In het hoog seizoen, (juli en augustus) varen we bijna dagelijks.

Op dit moment staan de volgende vacatures open:

Adviseur Marketing

Die onderzoek doet naar het ontwikkelen van ons hoofdproduct, zijnde een rivier(oever)vaart, meestal gecombineerd met een bezoek aan natuurgebieden en/of cultuurhistorische monumenten. Maar óók Speciale Vaarten zoals kindervaarten en vaarten met een bezoek aan een kasteel, een Fort, een wijnproeverij of kerseneten etc. De adviseur marketing doet hierover voorstellen aan het bestuur.

Cursus- coördinator

Een vrijwilliger voor het plannen en organiseren van de verplichte, (herhalings-) cursussen voor de schippers en matrozen maar óók voor de interne training Levensreddende Handelingen voor de overige vrijwilligers.
De cursus-coördinator beheert en onderhoudt het opleidingsbestand.

Natuurgidsen

Mensen, die enthousiast en deskundig kunnen vertellen over de samenhang tussen de gebieden met de rivieren als verbindende factor. Die wetenswaardigheden over de gebieden en hun flora en fauna kunnen overbrengen en die bovendien kunnen vertellen het waterbeheer.

Maatjes (Gastvrouwen of gastheren)

Vrijwilligers, die passagiers inchecken en de verkoop van koffie, thee, dranken, soep en eenvoudige snacks voor hun rekening nemen. Soms is een lunch onderdeel van de vaart, dan neemt het maatje deze in ontvangst en zet ze klaar. Na afloop van de vaart wordt er schoon gemaakt en mee opgeruimd.

Matroos

De matroos ondersteunt de schipper bij de uitvoering van de werkzaamheden. De schipper blijft te allen tijde (eind-)verantwoordelijk.
De matroos maakt het schip gereed voor vertrek. Daarvoor doet hij/zij een groot aantal voorbereidende handelingen zoals het controleren van de motoren (olie en koelvloeistoffen) en het controleren van reddingsmiddelen zoals reddingsvesten. De matroos heeft een belangrijke rol bij het inschepen en ontschepen van onze passagiers. Hij legt de loopplank uit en telt de passagiers bij vertrek en aankomst. Voortdurend is er afstemming tussen de schipper en de matroos over het verloop van de vaart.

Om matroos te kunnen worden is het noodzakelijk het schip goed te leren kennen. Daarvoor is een ruime inwerkperiode door ervaren collega’s. De matroos dient ook in het bezit te zijn van een zgn. dienstboekje en hij/zij moet periodiek medisch gekeurd worden. Ook moet de matroos een tweetal cursussen volgen die ook periodiek moeten worden herhaald. De kosten van keuring en opleiding komen voor rekening van de Stichting Rivieroevervaarten.

Ondersteuner van de PR-adviseur

Voor en tijdens een vaarseizoen moet het vaarprogramma van de Blauwe Bever worden gecommuniceerd naar de media. Hiervoor dient het communicatieplan dat door de PR adviseur is opgesteld. Wij zoeken een vrijwilliger die onze PR adviseur kan ondersteunen bij de uitvoering van het communicatieplan.

Schipper

De schipper is óók vrijwilliger op de Blauwe Bever maar moet aan een aantal (wettelijke) eisen voldoen om te mogen varen met ons mooie schip. De schipper geeft namelijk leiding aan de bemanning en is verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen aan boord. Daarom moet hij (of zij!) in het bezit zijn van een Groot Vaarbewijs Binnenvaart of een geldig Rijn-patent. Behalve dat de schipper ook periodiek medisch gekeurd moet worden, moet hij in het bezit zijn van een verklaring Eerste Hulp Verlener (EHV) en een Deskundige Passagiersvaart Verklaring (DPV). De opleidingen daarvoor komen voor rekening van de Stichting Rijnoevervaarten. Uiteraard is er een inwerkperiode afhankelijk van kennis en ervaring om het schip te leren kennen.

Geïnteresseerd of meer weten? Kijk op Vacatures van de Blauwe Bever. Contactpersoon is Noud van Rooij, te bereiken via het contactformulier op de website van de Blauwe Bever.

Terug naar vacatures