Spreekbuis, beslisser, maatje: een mentor is het allemaal

Mentorschap biedt uitkomst. Er is een groeiende groep mensen die moeite heeft met het houden van de eigen regie in zorg en welzijn. Voor deze mensen is een mentor dé oplossing. 

Wat doet een mentor?

Als mentor behartig je de zorgbelangen van iemand met een ziekte of beperking. Als mentor ben je wettelijk vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon van je cliënt. Je bezoekt hem of haar regelmatig (minimaal 1x per maand) en dan maak je bijvoorbeeld een wandeling of je doet een spelletje. Daarnaast help je je cliënt bij het maken van keuzes als in de zorg, zoals wel of niet laten vaccineren of opereren. Ook zorg je door overleg met de zorgverleners van je cliënt, dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Het is uitdagend vrijwilligerswerk met inhoud en persoonlijk contact. Het is werk met een grote eigen inbreng, dat je flexibel kunt indelen. Qua uren zitten de meeste mentoren rond de 4 – 6 uur per maand.

 

Een cliënt vindt het fijn als jij:

  • een goed inlevingsvermogen hebt;
  • communicatief vaardig bent;
  • zelf beslissingen durft te nemen.

Minimaal een MBO-4 niveau opleiding is gewenst.

 

Wat bieden wij jou als mentor?

  • Scholing en begeleiding
  • Maandelijkse onkostenvergoeding

Als mentor wordt je opgeleid en ondersteund door Stichting Mentorschap Noordwest en Midden. De opleiding start met een introductiecursus, waarin je de basiskennis voor het mentorschap opdoet. Daarna zorgt Stichting Mentorschap voor een passende match en een gedegen kennismaking met je cliënt. Door het jaar heen bieden ze bijscholingen over diverse thema’s en kun je deelnemen aan intervisiebijeenkomsten in je regio. Bij de regio-ondersteuners en de coördinatoren kun je terecht met vragen over de uitvoering van het mentorschap.

Contactpersoon:

Joost Davidse
Telefoon: 06 10 16 01 39
Email: jdavidse@stichtingmentorschap.nl
Website: www.stichtingmentorschap.nl

Terug naar vacatures