Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk zoekt vrijwilligers

De Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk zoekt per direct hoofden en handen om mee te helpen bij de doorontwikkeling naar een succesvol en financieel gezond Gedachtenismonument, en een plek om te ontmoeten.

Vrienden van de Gedachteniskerk Rhenen is een particulier initiatief dat is opgezet om de toekomst van de Gedachteniskerk als nationaal gedachtenismonument, podium voor cultuur en debat, en als gebouw met een publiek-maatschappelijke functie veilig te stellen.

Er zijn vele hoofden en handen nodig om dit initiatief tot een succes te maken. De Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk heeft een gefaseerde aanpak voor ogen, waarbij in drie fasen wordt toegewerkt naar het eindscenario. De Stichting is op zoek naar mensen voor functies in haar bestuur, in specifieke werkgroepen, voor specifieke activiteiten, zoals communicatie of fondsenwerving, en naar mensen die –  vrijwillig of tegen een kleine vergoeding – mee willen draaien in het fysieke beheer en de exploitatie van de Gedachteniskerk. Elke inzet – hoe groot of klein ook – is welkom!

VACATURES

  • De Stichting zoekt BESTUURSLEDEN die de rol van penningmeester, secretaris of algemeen bestuurslid met een specifieke portefeuille op zich kunnen nemen. Dit houdt in dat dit bestuurslid een specifieke werkgroep aanstuurt of daarvoor de verbinding vormt tussen werkgroep en bestuur. Bestuursleden met juridische expertise zijn ook van harte welkom.
  • De Stichting zoekt WERKGROEPLEDEN voor de volgende groepen: Exploitatie en Beheer, Communicatie, Fondsenwerving, Herdenken, Cultuur.
  • De Stichting zoekt UITVOERENDE VRIJWILLIGERS die mee kunnen draaien in beheer en exploitatie van de Gedachteniskerk. Denk aan gastvrouw/heer, sleuteltaken, communicatie met huurders, inkoop, onderhoud en schoonmaak, coördinatie van vrijwilligers, en administratieve taken zoals agendabeheer, contracten, facturatie en financiën.
  • De Stichting is ook op zoek naar een gemotiveerde en betrokken BEHEERDER die – tegen vergoeding – verantwoordelijkheid kan nemen voor het beheer van de Gedachteniskerk, in samenwerking met huurders en vrijwilligers. Dit kan ook een gedeelde taak zijn.

Meer weten over de vacatures? Neem contact op met info@gedachteniskerkrhenen.nl of kijk op https://gedachteniskerkrhenen.nl/

Terug naar vacatures