Vrijwilligers met een Bijsluiter

Sommige vrijwilligers vragen iets extra’s, bijvoorbeeld vanwege een psychische kwetsbaarheid. Maar kan dat ‘extra’s’ wel als u uw bestaande vrijwilligers niet extra wilt belasten? Hoe maken we er een win-win-winsituatie van voor de vrijwilliger én uw organisatie en én de gemeenschap?

Lees hier meer over en gebruik naar de tools – de bijsluiters – die gemaakt zijn voor zowel organisatie als vrijwilliger.

Het goede nieuws is dat kwetsbaarheid succes niet in de weg hoeft te staan.
Sportclubs, culturele instellingen, natuurorganisaties, zorg en welzijn, scholen, andere maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven; ze kunnen allemaal niet zonder vrijwilligers.

Fijn dat ze er zijn!

Ook fijn als ze zich kunnen inzetten ook als het even wat minder gaat door bijvoorbeeld een psychische belasting of kwetsbaarheid.
En, hebben we niet allemaal onze eigen kwetsbaarheden met gebruiksaanwijzing?

Wat blijkt?

Een diagnose hoef je niet eens te weten. De belangrijkste boodschap is: neem als vrijwilligerscoördinator niet de verantwoordelijkheid over. Wat een aspirant-vrijwilliger wel en niet kan en hoe je met iemand moet omgaan, dat is de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger zélf. Ook als er sprake is van een psychische kwetsbaarheid.

Hoe kom je dan tot die gewenste win-winsituatie?

Wat zijn de ingrediënten om tot goede samenwerking en wederzijdse tevredenheid te komen?
Organisaties kunnen twee handige tools gebruiken als zij te maken krijgen met nieuwe vrijwilligers. De tools scheppen duidelijkheid in waar de vrijwilligersorganisatie en de vrijwilliger ieder verantwoordelijk voor zijn.

Tool Bijsluiter met een gebruiksaanwijzing voor zowel de organisatie als de vrijwilliger.
Tool Communicatietips