(Vrijwilligers) werk gevraagd

Een inwoonster van Ochten van Eritrese afkomst, zoekt (vrijwilligers)werk bij een kapper of modewinkel.

In het land van herkomst heeft ze hier een opleiding voor, maar deze papieren zijn niet geldig in Nederland.

Ze wil op deze manier meer mensen leren kennen, van nut zijn in de maatschappij en de taal beter leren spreken.

Heeft u (vrijwilligers)werk voor deze mevrouw en wilt u met haar kennis maken? Dan kunt u contact opnemen met Welzijn Rivierstroom: info@welzijnrivierstroom.nl of bel 0344 602 337