Vrijwilligersvergoeding

De maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding is sinds 1 januari 2021 verhoogd naar € 1800,- per jaar. Vrijwilligers van 27 jaar en ouder die een bijstandsuitkering krijgen, wordt dan niet gekort op hun uitkering.

De verhoging heeft te maken met de indexatie van de vrijwilligersvergoeding op een afgerond bedrag. Per maand mag er maximaal € 180,- aan een vrijwilliger uitgekeerd worden gedurende 10 maanden. De vergoeding is onbelast voor de inkomstenbelasting. Op een bijstandsuitkering wordt niet gekort als iemand ouder is dan 27 jaar en een vrijwilligersvergoeding krijgt die niet hoger is dan de limiet.
Als een vrijwilliger van meerdere organisaties een vergoeding krijgt en die komt in zijn totaliteit wel boven het maximum van € 1800,- per jaar uit, dan moet de vrijwilliger de inkomsten wél opgeven in de aangifte inkomstenbelasting.

Voor alle regels en voorwaarden zie de website van de belastingdienst.