Welzijn Rivierstroom staat voor u klaar

Welzijn Rivierstroom blijft voor u klaarstaan, ook in tijden van corona. Niet op de manier, zoals u van ons gewend was. Ook wij moeten ons houden aan de landelijke regels. Dat betekent dat alle activiteiten, die fysieke nabijheid vragen, zijn stopgezet. Maar wij zoeken nu naar alternatieven om iedereen te bereiken, die het moeilijk heeft of die hulp nodig heeft. Dat geldt ook als u niet eerder van onze diensten gebruik hebt gemaakt.

Wij werken hard aan een helder overzicht van het lokale, regionale en landelijke hulpaanbod. Dat kunnen telefoonnummers zijn, waar u informatie kunt krijgen of zomaar een praatje kunt maken. Maar dat kan ook een concreet aanbod zijn voor vrijwilligers, die uw boodschappen kunnen doen. Waar nodig bemiddelen wij tussen vraag en aanbod.

Het eerste overzicht is nu al te vinden op de website van Welzijn Rivierstroom: www.welzijnrivierstroom.nl. De lijst wordt de komende tijd – waar mogelijk – steeds aangevuld.

U kunt ook bellen met Welzijn Rivierstroom met uw vraag om informatie of hulp: 0344-602337. Elke werkdag van 9 tot 14 uur wordt de telefoon beantwoord. Buiten die tijden kunt u een bericht inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.