Welzijn Rivierstroom

Welzijn Rivierstroom is een ondernemende organisatie die zich samen met inwoners in de gemeenten Buren, Rhenen en Neder-Betuwe inzet voor een leefbare samenleving voor alle inwoners.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen volop kan meedoen in de samenleving. We bevorderen de samenredzaamheid en brengen mensen bij elkaar waar dat nog niet spontaan gebeurt. Hierbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de kwaliteiten van de inwoners zelf, maar ook van partners in de zorg, wonen, werk en welzijn, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en de gemeente. Burgers en organisaties kunnen waar nodig een beroep op ons doen voor informatie en advies, ondersteuning, begeleiding en scholing en training.

Welzijn Rivierstroom biedt in de gemeenten Buren, Rhenen en Neder-Betuwe verschillende diensten aan, waaronder:

  • Mantelzorgondersteuning
  • Vrijwilligersondersteuning
  • Hulp door vrijwilligers
  • Cliëntondersteuning voor kwetsbare groepen
  • Informatie en advies
  • Ondersteuning van bewonersinitiatieven