Jaarbericht 2022

Geachte lezer,

Met veel genoegen presenteer ik u hierbij het Jaarbericht 2022 van Welzijn Rivierstroom.

Het Jaarbericht van Welzijn Rivierstroom is een collage van onze organisatie: het geeft een mooi overzicht van wie we zijn, wat we doen en waar we kansen zien om nog beter te worden. Het meest belangrijk is dat het een kijkje geeft in de keuken van de werkzaamheden en betrokkenheid van onze vrijwilligers en medewerkers.

Veel leesplezier en als er nog vragen en of opmerkingen zijn bij dit jaarbericht, ik hoor ze graag!

Met vriendelijke groet,
Sandra van Rijkom
Directeur bestuurder