Klachtenregeling

Welzijn Rivierstroom hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Om de kwaliteit van onze diensten op peil te houden, hanteren we een klachtenregeling en voeren wij regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit. Daarnaast tekenen alle (vrijwillige) medewerkers een privacyprotocol en zijn zij in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Klachtenregeling

Maakt u gebruik van één van onze diensten en heeft u hier een klacht over? Dan kunt u dit met onze direct betrokken medewerkers bespreken. Hij of zij zal proberen samen met u tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet lukt dan kunt u de klacht ook schriftelijk indienen en sturen aan de directeur van Welzijn Rivierstroom. De klacht wordt binnen een maand na het indienen behandeld. Mocht een klacht toch niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u een beroep doen op de Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht.

Klachtenregeling Onafhankelijke Klachtencommissie 2023

OKC 2020 jaarverslag

Klachtenbemiddelaar Adviespunt Zorgbelang:

Telefoon: 026-2020625
Email: adviespunt@zorgbelanggelderland.nl