Missie en visie

Missie

Wij – Welzijn Rivierstroom – werken mee aan sterke, levendige lokale gemeenschappen waarin iedereen (die wil) mee kan doen, waar inwoners klaar staan voor elkaar en waar mensen prettig samenleven.
Wij zoeken en versterken het talent, de kracht en de veerkracht van individuele inwoners en inwonersgroepen, van lokale gemeenschappen en van organisaties.
Zodat lokale gemeenschappen een sterk sociaal fundament hebben, gebaseerd op zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners.

Visie

Het aansluiten bij de leefwereld en het talent en de kracht van inwoners zelf is onze leidraad bij het ondersteunen van zelfredzaamheid en meedoen, en bij het stimuleren en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven.
Maar zelfredzaamheid van inwoners en samenredzaamheid van lokale gemeenschappen is geen vanzelfsprekendheid.
Wij werken mee aan een plezierige en veilige sociale omgeving voor iedereen in ons werkgebied, van 0 tot 100 jaar.

Wij leveren een concrete bijdrage aan het oplossen van (individuele) problemen en steunen actief het werken aan verbeteringen in de woon- en leefomgeving van inwoners.
Door mensen die wel een zetje kunnen gebruiken, vooruit te helpen. Door iedereen die mee wil doen, te ondersteunen met informatie of advies, of met (tijdelijke) hulp van een professional of een vrijwilliger. Daarnaast
ondersteunen en faciliteren wij mensen, die er ook voor anderen willen zijn. Die hulp willen bieden of zich willen
inzetten voor een leefbare omgeving voor iedereen.

U leest meer over onze missie en visie in ons Beleidsplan 2021-2024 .