Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Welzijn Rivierstroom is verantwoordelijk voor het toezicht op de algemene gang van zaken binnen onze organisatie. Zij bewaakt de kwaliteit van onze dienstverlening, het beleid en de strategie en adviseert de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht werkt volgens de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die allemaal hun eigen expertise en ervaring meebrengen. Zij hebben een brede kennis van zorg en welzijn en zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen en uitdagingen binnen onze regio.

De Raad van Toezicht vergadert regelmatig met de directeur-bestuurder en andere relevante partijen binnen onze organisatie en regio. Op die manier blijft de Raad van Toezicht goed op de hoogte van de ontwikkelingen en kan zij haar toezichthoudende rol optimaal uitvoeren.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

Conny Veldhuizen Voorzitter
Frans Rijsdijk Algemeen toezichthouder
Simone Veldboer Algemeen toezichthouder
Richard Verwoert Algemeen toezichthouder
Xander Klink Algemeen toezichthouder

Bij Welzijn Rivierstroom vinden we het belangrijk om transparant te zijn over onze werkwijze en besluitvorming. Daarom publiceren wij ons jaarbericht en andere relevante documenten op onze website, zodat onze stakeholders altijd op de hoogte zijn van onze activiteiten en resultaten.

Heb je vragen of opmerkingen over de rol van onze Raad van Toezicht? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier op onze website.