Coachingstraject voor burgerinitiatieven

Bewoners die een initiatief nemen kunnen vaak wel een steuntje in de rug gebruiken. In het coachingstraject krijgen deelnemers handvatten aangereikt om de interne ‘bedrijfsvoering’ en hun ondernemerschap te versterken. Ook kan veel bereikt worden als inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in dorpen (beter) samenwerken. De deelnemers doen kennis op die direct toepasbaar is om problemen en situaties die ze tegenkomen aan te pakken en succes te verankeren.

Inwoners die een initiatief nemen om iets te bereiken in hun dorp willen vaak antwoord krijgen op de volgende vragen:

  • Hoe weet onze omgeving wat wij kunnen bijdragen aan bewonersvragen en beleid?
  • Wat moet u minimaal regelen voor een goed lopend initiatief?
  • Klopt het beeld dat wij van onszelf hebben met dat van buitenstaanders?
  • Hoe organiseert u samenwerking die u verder brengt?
  • Hoe ondernemend zijn wij bij het werven van geld?
  • Wat moet u vrijwilligers bieden en wat kunt u van ze vragen?
  • In het coachingstraject komen de antwoorden op deze vragen aan bod.

De opzet is om met 2 deelnemers per initiatief mee te doen aan alle 5 bijeenkomsten.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij actief meedoen, met eigen vragen komen, meedenken met de anderen en opdrachten uitvoeren met ondersteuning van de coach.

Meer informatie of interesse?

De training wordt gegeven door coaches van Mozaïek Welzijnsdiensten en Welzijn Rivierstroom.
Voor deze training is nog geen datum vastgesteld en gaat pas van start bij voldoende belangstelling. Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met Claire Vaessen, telefoon: 0344-602337 of stuur een e-mail naar: clairevaessen@welzijnrivierstroom.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Mozaïek Welzijn, telefoon: 0344-611566 of e-mail: info@mozaiekwelzijn.nl.

Terug naar workshops