E-learning

Overzicht van online trainingen voor vrijwilligers(organisaties)

Herkennen en goed omgaan met dementie
In deze training voor vrijwilligers en mantelzorgers, leer je omgaan met mensen met dementie. Je krijgt vier herkenbare situaties te zien uit het dagelijks leven van iemand met dementie. Met elke vraag kun je 0, 1 of 2 punten verdienen. Afhankelijk van jouw reactie wordt de situatie beter, slechter of blijft hij gelijk. Succes! De training duurt 10-15 minuten.

Niet-zichtbare beperkingen
Je word je bewust dat er mensen zijn met een niet-zichtbare beperking, zoals een licht verstandelijke beperking, niet aan geboren hersenletsel of autisme. Aan de hand van 15 vragen kun je jezelf basiskennis bijbrengen over wat ‘Niet-zichtbare beperkingen’ zijn en hoe je daar in je omgang met mensen die je niet goed begrijpt, rekening mee kunt houden.

Competentiecheck voor vrijwilligerscoördinatoren
Wat maakt u tot een goede vrijwilligerscoördinator? Welke competenties moet u in huis hebben om vrijwilligers aan te sturen en te begeleiden? En hoe zit het met uw kwaliteiten om vrijwilligers te werven, te binden en te behouden

Empowerment
Mensen verliezen soms het geloof in hun eigen kunnen. Hoe geef je iemand weer het zelfvertrouwen en de kracht om iets aan de situatie te veranderen, daar gaat deze training over. Korte training via de website van Humanitas.

Versterkend gesprek
In lastige situaties kunnen een luisterend oor en het stellen van de juiste vragen heel belangrijk zijn. In deze training leer je hoe je mensen door een goed gesprek sterker kunt maken. Korte training via de website van Humanitas.

Grenzen stellen
Iedere vrijwilliger maakt het mee: er wordt meer van je gevraagd dan je wilt. Hoe ga je daar mee om? Deze training helpt je om jouw grenzen te herkennen, bespreken en bewaken. Korte training via de website van Humanitas.

Netwerken versterken
Een sterk sociaal netwerk is van groot belang voor de veerkracht van mensen. Niet iedereen heeft zo’n netwerk. In deze training krijg je tips om daar samen iets aan te doen. Korte training via de website van Humanitas.

Omgaan met emoties
Bij vrijwilligerswerk komen ook emoties kijken. Het is niet altijd even makkelijk om daar goed mee om te gaan. Hoe je emoties herkent en bespreekbaar maakt, staat centraal in deze training. Korte training via de website van Humanitas.

Vrijwilligers begeleiden
Het begeleiden van vrijwilligers is een vak op zich. Deze training laat zien hoe je vanuit een coachende rol vrijwilligers op een prettige en effectieve manier kunt begeleiden. Korte training via de website van Humanitas.

Online cursus fondsenwerving
De online cursus fondsenwerving van het VSB Fonds helpt u op weg bij het vinden van financiering van uw project.  Hoe vindt u financiering voor uw project? Hoe moet u een aanvraag indienen bij een fonds? Welke tips zijn er om succes te hebben bij een aanvraag?  Of u vrijwilliger bent of penningmeester, werkzaam bent in een professionele organisatie of enthousiast meedoet in uw buurt, iedereen wil weten hoe fondsenwerving een succes wordt.

Modern verenigingsbesturen Back to basics 1
Ter inspiratie van verenigingsbestuurders: hoe betrekt u uw leden; hoe krijgt u het echte verenigingsgevoel?

Modern verenigingsbesturen Back to basics 2
Geeft amateurverenigingen een handreiking om te ‘sturen op verenigen’.

Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)
Iedere vrijwilliger die bardienst draait is volgens de Drank- en Horecawet verplicht een Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken te volgen. Bij de bar moet zelfs een lijst aanwezig zijn van barvrijwilligers die deze instructie hebben gevolgd. Het IVA-certificaat kunt u halen met behulp van een online cursus. Die bestaat uit een interactieve introductie over verantwoord alcoholschenken en sluit af met een korte toets. De instructie plus toets kost één à anderhalf uur. Na afloop krijgt de cursist per email een certificaat op naam opgestuurd. Het is mogelijk om voor uw vereniging of dorpshuis een ‘live’ training te organiseren in uw eigen accommodatie voor uw eigen vrijwilligers. Die duurt 2 uur, wordt gegeven door Iriszorg en na afloop ontvangen deelnemers een certificaat.

Evenementenverkeersregelaars
Instructie en toetsing van verkeersregelaars werd tot voor kort gegeven door de politie op speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomsten. Deze e-learningmodule kent voor zowel de vrijwilliger als voor de organisatie veel voordelen. De handelingen voor het verkrijgen van de verplichte instructieverklaring kunnen voortaan op elk gewenst moment en op elk gewenste plaats met de computer worden uitgevoerd.

Vrijwilligers vinden en binden
In deze online cursus leert u stap voor stap hoe u de werving en begeleiding van vrijwilligers aan kunt pakken. De cursus bestaat uit een interactief videoprogramma en een persoonlijk plan van aanpak.

Spoedcursus succesvol Fondsen werven
Vrijwilligersorganisaties zijn meer en meer op zoek naar financiering van hun projecten. Maatschappelijke fondsen spelen daarin een steeds belangrijkere rol. Hoe vergroot u als organisatie uw kansen op fondsengeld? Blader naar blz. 47 voor een spoedcursus succesvol fondsen werven.

Terug naar workshops