Grenzen aan vrijwilligerswerk

Wat mag je van vrijwilligers vragen? Wat mogen vrijwilligers wel doen en wat niet? Over ‘grenzen aan vrijwilligerswerk’ organiseert Vrijwilligerssteunpunt Buren een bijeenkomst.
Deelnemers zijn zich na deze bijeenkomst beter bewust van wat uw eigen grenzen (mogen) zijn en waar zij terecht kunnen met vragen daarover.

Voor wie
– Voor vrijwilligers die op hulp en ondersteuning bieden aan mede-inwoners.
– Voor organisaties die op de een of andere manier te maken hebben met het ondersteunen van inwoners met behulp van vrijwilligers
– Voor professionals die in hun werk gebruik maken van of te maken hebben met vrijwilligers.

Wanneer en waar
Op woensdag 15 november van 13.30 tot 16.00 uur
Locatie : Dorpshuis ’t Klokhuis, Sterappelhof 7, 4021 VC Maurik

Achtergrond
‘Overal worden maar vrijwilligers voor gevraagd’ is een van de vele geluiden als het gaat om hulp die geboden moet worden aan mede-inwoners. Wanneer vinden we dat iets bij beroepskrachten hoort? Wat mag je van vrijwilligers vragen? Hoe gaan we om met begrippen als ‘zelfredzaamheid’? Wat zijn de juridische en morele grenzen als het gaat om vrijwilligerswerk?
Begrippen als ‘terugtredende overheid’ en ‘zelfredzaamheid’ zullen de revue passeren. Maar ook geluiden als bijvoorbeeld ‘Ouderen móeten langer thuis blijven wonen en vrijwilligers draaien ervoor op’. Wat moeten we daar in de praktijk mee? Klopt het? En hoe leggen we grenzen die bij ons passen?

Informatie en aanmelding
Aanmelding: VrijwilligersBuren@welzijnrivierstroom.nl of 0344-602337 onder vermelding van organisatienaam en de namen van de deelnemers en hun contactgegevens
Informatie: Claire Vaessen 06-12532320

Terug naar workshops