Informatieavond over
‘Meer vrijwilligers in Kortere Tijd’ (MVKT)

Een avond voor sportverenigingen die meer leden willen activeren voor de eigen club. MVKT is een beproefde en erkend succesvolle methodiek om vrijwilligers te werven onder de clubleden. Op 16 november krijgen belangstellenden alle informatie die nodig is en kunnen vragen gesteld worden. Bij voldoende belangstelling kan nog dit jaar met het traject gestart worden.

De informatieavond MVKT valt samen met het overleg van de Burense voetbalverenigingen (BVV). Zij zijn in elk geval aanwezig.
Datum: woensdag 16 november om 19.00 uur in het gemeentehuis in Maurik
Tijd: 19.00 – 20.30 uur. Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelding niet verplicht, wel gewenst: vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl
 
Sommige sportverenigingen hebben er last van dat het niet altijd lukt voldoende leden te motiveren om de handen uit de mouwen te steken. Voor de verenigingen noodzakelijke werkzaamheden komen vaak neer op dezelfde mensen. Op algemene oproepen via mail of in vergaderingen wordt onvoldoende gereageerd. Na afloop van ander workshops over het werven van vrijwilligers gaan de deelnemers geïnspireerd naar huis…. en daar blijft het vaak bij.

De methodiek Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) is anders. Hij staat in de database van Effectieve sociale interventies omschreven als ‘goed’. Op de webpagina van Movisie  staat hier een en ander over en ook het bekijken van het videofilmpje op die pagina is de moeite waard. Daarin vertelt een trainer o.a. dat sportverenigingen in eerste instantie terughoudend zijn: zij hebben er immers jarenlang alles aan gedaan!

De MVKT-methode bestaat uit vier workshops waarin gezamenlijk en gestructureerd alle stappen worden gezet die nodig zijn om de werving te laten slagen. Tussendoor vindt de uitvoering plaats. De kern van de methode is een bel-actie waarin alle leden en ouders van jeugdleden worden benaderd. In Gelderland heeft de Gelderse Sport Federatie de licentie om MVKT uit te voeren. Zie www.geldersesportfederatie.nl .

Roel Hazenberg die op de informatieavond van 16 november een presentatie zal
geven heeft inmiddels behoorlijk wat ervaring met de methodiek. Een sportvereniging uit de
gemeente Buren, de Margrietruiters, heeft eerder succesvol deelgenomen aan het traject en is erg tevreden. Belangrijke sleutels voor succes is dat er draagvlak is binnen de vereniging, dat deelname aan het traject niet wordt onder- of afgebroken en dat de stappen worden uitgevoerd zoals de methodiek beoogt. Verenigingen die halverwege ‘hun eigen gang gaan’ blijken minder succesvol te zijn.

Een MVKT-training is in absolute eurocijfers nogal kostbaar: € 4000,-. Door subsidie van de provincie kost het ons nu ‘slechts’ € 2100,-. Bij start van het traject vóór 31 december 2016 zit die provinciale cofinanciering er nog op. Alle reden dus om te proberen de sportverenigingen in Buren de gelegenheid te geven nog van die minder dure kans te profiteren.
 
Vanuit het Vrijwilligerssteunpunt stellen wij als voorwaarde dat een sportvereniging met zeker 2, liefst 3, mensen deelneemt (als iemand een keer niet kan of ziek is, is er toch continuïteit). Ook vragen wij per vereniging een borgsom van € 150,-. Die wordt terugbetaald als aan het hele traject is deelgenomen en de methodiek is gevolgd. De facto is deelname dus gratis, maar niet vrijblijvend.
 
Tijdens de informatieavond op 16 november krijgt u alle informatie die nodig is en kunt u vragen stellen. We spreken dan ook af op welke termijn u over deelname van uw sportvereniging moet beslissen. Bij voldoende deelname kan het traject starten.

Meer informatie of interesse?

Neem voor meer informatie contact op met het vrijwilligerssteunpunt via het algemeen telefoonnummer: 0344-602337 of per e-mail: clairevaessen@welzijnrivierstroom.nl.

Terug naar workshops