Modern verenigingsbesturen: Back to basics

De vereniging staat onder druk. Back 2 basics deel 1 dient ter inspiratie van verenigingsbestuurders: hoe betrekt u uw leden; hoe krijgt u het echte verenigingsgevoel? Het filmpje schetst de situatie waarin veel verenigingen verkeren en is voor veel verenigingsbesturen een feest van herkenning. De situatie is geschetst. En wat nu? Hoe geven we concreet invulling aan een oplossing? Back 2 basics deel 2 geeft amateurverenigingen een handreiking om te ‘sturen op verenigen’.

Terug naar workshops