Online cursus Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

Iedere vrijwilliger die bardienst draait is volgens de Drank- en Horecawet verplicht een Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken te volgen. Bij de bar moet zelfs een lijst aanwezig zijn van barvrijwilligers die deze instructie hebben gevolgd. Het IVA-certificaat kunt u halen met behulp van een online cursus van de Vrijwilligerswerk Academie van het NOV. Die bestaat uit een interactieve introductie over verantwoord alcoholschenken en sluit af met een korte toets. De instructie plus toets kost één à anderhalf uur. Na afloop krijgt de cursist per email een certificaat op naam toegestuurd. Voor de online cursus moet u een gratis account aanmaken bij de Vrijwilligerswerk Academie. Het is mogelijk om voor uw vereniging of dorpshuis een ‘live’ training te organiseren in uw eigen accommodatie voor uw eigen vrijwilligers. Die duurt 2 uur, wordt gegeven door Iriszorg en na afloop ontvangen deelnemers een certificaat.

Terug naar workshops