Projectvoorstel Schrijven

Hoe komt mijn idee goed op papier?

In 1 dagdeel leren hoe je een goed projectvoorstel kunt schrijven en waar je op moet letten
Kom dan naar onze workshop.

Een goed projectvoorstel is een hulpmiddel om uiteindelijk jouw doel te bereiken. Denkt u ook weleens ‘In mijn hoofd heb ik duidelijk wat ik wil, maar op papier zetten is lastig’. Dan is deze workshop iets voor u. Het is een workshop waar u zelf leert door te doen middels een paar opdrachten. Financiering zoeken komt niet aan bod, hiervoor is een andere cursus.

Voor wie
Degene die een idee wil uitvoeren en een projectvoorstel nodig heeft om subsidie aan te vragen of een vergunning te krijgen.
Degene die wil leren hoe je een begrijpelijk projectvoorstel schrijft.
Degene die willen leren iets SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) op te schrijven.

Wanneer en Waar
– donderdag 8 juni, 13.30-16.30 uur, Regio Rivierenland, J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel
– dinsdag 13 juni, 13.30-16.30 uur, De Harmonie, Peppelensteeg 12, 6715 CV Ede

Kosten € 15,= (u ontvangt hiervoor een factuur, na betaling is uw deelname definitief)

Informatie en aanmelden bij:
Sylvia Sikkema, sylviasikkema@zorgbelanggelderland.nl, tel 026 – 384 28 59

Achtergrondinformatie
Er zijn na de regionale leefbaarheidsbijeenkomsten (o.a. 26 januari in Tiel en 2 februari in Ede) diverse vragen van initiatieven terecht gekomen bij de Leefbaarheidsalliantie en verder geholpen. Ook leeft de vraag om ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar een projectvoorstel. Bijvoorbeeld om subsidie aan te vragen. Meld u aan als u dit ook wilt leren.

Leefbaarheidsalliantie Gelderland
De Leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit vier door de provincie gesubsidieerde samenwerkende organisaties die initiatieven van actieve bewoners ondersteunen. Het gaat om: Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Spectrum, partner met elan en Zorgbelang Gelderland.

Samen met de mensen waar het om gaat werken we actief aan de leefbaarheid in Gelderland.

Informatie en aanmelden bij:
Sylvia Sikkema, sylviasikkema@zorgbelanggelderland.nl, tel 026 – 384 28 59

Terug naar workshops