Training Sociale Hygiëne in Maurik

Vrijwilligersorganisaties die alcohol willen schenken hebben een vergunning van de gemeente nodig. Daarvoor is een diploma Sociale Hygiëne vereist. Vrijwilligerssteunpunt Buren organiseert een cursus op 2 en 9 november.

Organisaties met een eigen kantine, soosruimte of andere gelegenheid waar alcoholhoudende dranken worden verkocht moeten zich houden aan de bepalingen in de Drank- en Horecawet. Het doel van deze wet is het verantwoord alcoholgebruik stimuleren en overmatig alcoholgebruik tegengaan. De wet stelt daarom eisen aan het schenken van alcohol.

Dorpshuizen, sportkantines en andere verenigingsgebouwen waar alcohol wordt geschonken moeten minimaal over twee (vrijwillige) leidinggevenden beschikken met een diploma Sociale Hygiëne. Het diploma geeft aan dat de vrijwilliger bekend is met de vakbekwaamheidseisen voor het werken in de horeca. De training van twee avonden plus zelfstudie bereidt voor op het examen Sociale  Hygiëne.

Vrijwilligerssteunpunt Buren biedt de cursus voor vrijwilligers gratis aan. Het aan te schaffen boek en de examenkosten zijn wel voor eigen rekening of voor rekening van de organisatie waar de deelnemer vrijwilliger is. In totaal € 165,-. De examens zijn op diverse data en diverse plaatsen elders in Nederland.

De training Sociale Hygiëne is op de woensdagavonden 2 en 9 november van 19.30-22.30 uur bij de Waterskivereniging in Maurik.

Aanmelding is verplicht bij vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl waarna instructies over het cursusboek en het examen worden toegezonden.

Interesse?

Stuur een mail naar vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl  als uw organisatie belangstelling heeft voor de training Sociale Hygiëne.

Terug naar workshops