Zorgverzekering 2021: highlights voor mantelzorgers

Zorgverzekeraars hebben de premies voor hun zorgverzekeringen bekend gemaakt. Ook is nu duidelijk wat er vergoed wordt vanuit de aanvullende zorgverzekeringen.

Een paar opvallende zaken zijn:

  • De verzekeringspremie gaat omhoog, de verhoging wordt ingeschat op ongeveer 5 euro per maand, maar zal per verzekeraar verschillen.
  • De hoogte van het eigen risico blijft gelijk.
  • In het basispakket wordt nu ook een vergoeding opgenomen voor dagbehandeling in groepsverband bij niet-aangeboren hersenletsel. Voorheen viel deze zorg onder de Wmo (gemeente).

Belangrijke data

  • 12 november 2020: op deze dag moeten zorgverzekeraars uiterlijk de premies voor hun zorgverzekeringen bekendmaken.
  • 31 december 2020: de uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering.
  • 31 januari 2021: de uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als je de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Je zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari.

Meer informatie

Lees meer over de zorgverzekeringswet en mantelzorg

Bron: Mantelzorg.nl