Buurtbemiddeling gemeente Rhenen

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van de gemeente Rhenen, Elst en Achterberg, die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. De buurtbemiddeling is gratis en vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het betekent dat u nadenkt over een mogelijke oplossing en hier aan meewerkt.

Wanneer buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is toepasbaar bij geluidsoverlast, rommel of vuilnis van de buren, ruzie over erfafscheidingen, overhangende takken of struiken, storende leefgewoonten, overlast door kinderen of huisdieren, harde muziek, vernielingen, vreemde geuren.

Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze spelen niet voor rechter en geven geen oordeel. Ze proberen ruziënde partijen weer aan de praat te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. En uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Nanda Heshof, coördinator buurtbemiddeling:
Telefoon: 06 47547277 of via email: buurtbemiddelingrhenen@welzijnrivierstroom.nl

Het is ook mogelijk om aan te melden via het:

of bel/mail l rechtstreeks naar:
Nanda Heshof. Tel: 0647547277 / buurtbemiddelingrhenen@welzijnrivierstroom.nl