Vanaf maandag 24 juni zijn wij gevestigd aan de
Burgemeester Lodderstraat 50, 4043 KM Opheusden.
Ons telefoonnummer is gewijzigd naar 085-00 696 65.

Discriminatie

Discriminatie

Discriminatie wordt door Welzijn Rivierstroom niet geaccepteerd. Inwoners die zich gediscrimineerd voelen, door medewerkers of vrijwilligers van, kunnen dit melden bij Welzijn Rivierstroom of via de klachtenregeling. Medewerkers en vrijwilligers kunnen terecht bij hun coördinator of een beroep doen op de vertrouwenspersoon.

Wat verstaat Welzijn Rivierstroom onder discriminatie? 

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen. Welzijn Rivierstroom neemt in navolging van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet maatregelen tegen ongelijke behandeling en achterstelling. Gronden van maatregelen kunnen zijn als er sprake is van discriminatie op gebied van:

  • Ras (afkomst of huidskleur)
  • Geloof of levensovertuiging 
  • Handicap of chronische ziekte
  • Seksuele voorkeur
  • Geslacht 
  • Leeftijd 
  • Overige situaties (politieke overtuiging, nationaliteit)

Werkwijze bij discriminatie door medewerkers of vrijwilligers van Welzijn Rivierstroom 
Welzijn Rivierstroom gaat met een medewerker of vrijwilliger in gesprek als ze mensen niet willen helpen op basis van genoemde discriminatiepunten. Als wordt vastgesteld dat er sprake is van discriminatie en de medewerker of vrijwilliger zijn mening niet herziet, stopt helaas het (vrijwilligers)werk.

Werkwijze bij discriminatie van vrijwilligers en medewerkers door inwoners 
Welzijn Rivierstroom gaat in alle gevallen het gesprek aan. Hierbij maken we gebruik van de expertise van Stichting Vizier. Resultaten van dit gesprek kunnen zijn: 

  • De hulpvrager herziet zijn mening: Welzijn Rivierstroom biedt dan de gevraagde hulp of dienst aan.
  • Welzijn Rivierstroom zoekt geen andere vrijwilliger en sluit de hulpvraag als hulpvrager zijn mening niet herziet, en er geen aanwijzingen zijn, dat er een reden voor de opvatting of gedrag is. (bijvoorbeeld op basis van psychische achtergrond, misbruik) 

Werkwijze bij doorverwijzing van cliënten door hulpverleners, generalisten en het Sociaal Team. 

Welzijn Rivierstoom gaat ervan uit dat collega-instellingen en gemeenten bekend zijn met artikel 1 van de Grondwet en deze toepassen. Wanneer zij discriminatie vaststellen, verwachten wij dat ze dit bespreken met hun cliënt. Wanneer er na de aanvraag sprake is van discriminatie en gemeente of hulpverlening zijn nog actief bij hun cliënt, dan zal Welzijn Rivierstroom hen bij het te voeren gesprek betrekken.