Vanaf maandag 24 juni zijn wij gevestigd aan de
Burgemeester Lodderstraat 50, 4043 KM Opheusden.
Ons telefoonnummer is gewijzigd naar 085-00 696 65.

Klachtenregeling

Welzijn Rivierstroom hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Om de kwaliteit van onze diensten op peil te houden, hanteren we een klachtenregeling en voeren wij regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit. Daarnaast tekenen alle (vrijwillige) medewerkers een privacyprotocol en zijn zij in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Klachtenregeling

Klachten over één van onze diensten, medewerkers of vrijwilligers kunnen met de organisatie worden besproken. In de eerste plaats is de sociaal werker die werkzaam is in het dorp of stad de persoon waartoe iemand zich kan wenden. Wanneer dit niet lukt dan kan de klacht schriftelijk ingediend worden bij de directeur-bestuurder, Sandra van Rijkom, van Welzijn Rivierstroom. Zij is te bereiken via telefoonnummer 0344 602337 of via email: sandravanrijkom@welzijnrivierstroom.nl

De klacht wordt binnen een maand na het indienen behandeld.

Mocht een klacht toch niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kan een beroep worden gedaan op de Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht.

Klachtenbemiddelaar Adviespunt Zorgbelang:

Telefoon: 026-2020625
Email: adviespunt@zorgbelanggelderland.nl