Buurtbemiddeling

Als je graag een buurtconflict wilt oplossen

Een goede relatie met onze buren draagt bij aan welzijn, veiligheid en saamhorigheid. Echter, een meningsverschil kan deze goede verhoudingen ernstig verstoren. Soms zelfs zo erg, dat je het niet meer met elkaar kunt bespreken. Buurtbemiddeling kan dan een oplossing zijn.

Wat is buurtbemiddeling?

Voorbeelden waarvoor buurtbemiddeling kan worden ingeroepen zijn: geluidsoverlast, rommel van de buren, erfafscheidingen, overhangende takken of struiken, storende leefgewoonten, gedrag van kinderen, gedrag van huisdieren, vernielingen en vreemde geuren.

Buren worden gratis geholpen om met elkaar in gesprek te gaan over meningsverschillen of conflicten. Buren werken op vrijwillige basis mee aan buurtbemiddeling en hebben de intentie om tot een oplossing te komen.

Wie bemiddelt?

Er wordt een getrainde, onafhankelijke buurtbemiddelaar ingezet. De buurtbemiddelaar luistert naar het verhaal van beide partijen en geeft daarbij geen eigen mening of oordeel. De buurtbemiddelaar heeft ook een geheimhoudingsplicht.

Als beide partijen hun verhaal hebben gedaan, brengt de buurtbemiddelaar de betreffende buren met elkaar in gesprek. De buurtbemiddelaar streeft er naar dat beide buren bereid zijn om samen oplossingen voor het conflict te bedenken en tot afspraken te komen.

Buurtbemiddeling gemeente Buren

In de gemeente Buren kan een beroep worden gedaan op buurtbemiddeling via de website van de gemeente Buren

Buurtbemiddeling gemeente Neder-Betuwe

In de gemeente Neder-Betuwe kan een beroep worden gedaan op buurtbemiddeling via de website van de gemeente Neder-Betuwe

Buurtbemiddeling gemeente Rhenen

In de gemeente Rhenen wordt buurtbemiddeling ingezet via Welzijn Rivierstroom.