Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Welzijn Rivierstroom is verantwoordelijk voor toezicht en controle op de algemene gang van zaken binnen onze organisatie. Zij bewaakt de kwaliteit van onze dienstverlening, het beleid en de strategie en adviseert de directeur-bestuurder. 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die elk hun eigen expertise en ervaring meebrengen. Zij hebben een brede kennis van zorg en welzijn en zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen en uitdagingen binnen onze regio. De Raad van Toezicht vergadert regelmatig met de directeur-bestuurder en andere relevante partijen binnen onze organisatie en regio.

Huidige leden van de Raad van Toezicht

Conny Veldhuizen
Frans Rijsdijk
Simone Veldboer
Richard Verwoert
Xander Klink

Voorzitter
Algemeen toezichthouder
Algemeen toezichthouder
Algemeen toezichthouder
Algemeen toezichthouder