Vluchtelingen/Statushouders

Wij bieden hulp aan vluchtelingen of statushouders bij het huisvesten en creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden binnen hun nieuwe woonomgeving. We betrekken hierbij inwoners en organisaties van de dorpen, zodat we samen een positieve impact kunnen hebben op het leven van vluchtelingen of statushouders.

 

Vluchtelingen of statushouders zijn mensen die hun vertrouwde leefomgeving hebben verlaten, omdat ze moesten vluchten vanwege gewapende conflicten, vervolging, natuurrampen of andere levensbedreigende omstandigheden. Ze zoeken naar een veilige omgeving waar ze voor zichzelf en hun gezin een toekomst kunnen opbouwen.

Uitdagingen en Kansen

Vluchtelingen/statushouders komen voor enorme uitdagingen te staan als ze hun land verlaten. Ze raken ontworteld en moeten veel obstakels overwinnen om in hun nieuwe woonomgeving te wennen. De meesten hebben problemen met de taal, huisvesting, scholing en financiële zaken. Ze kennen de gewoonten en gebruiken van een land niet.
Wij bieden daarom hulp aan vluchtelingen/statushouders bij het opnieuw opbouwen van hun leven. Het is essentieel dat we ons bewust zijn van de obstakels die ze tegenkomen om te wennen aan hun nieuwe thuisland.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor vluchtelingen/statushouders

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zij kunnen hulp aan vluchtelingen/statushouders bieden gedurende een periode van negen maanden. Ze helpen er zo aan mee deze vluchtelingen/statushouders sneller kunnen wennen aan hun nieuwe woonomgeving. Vrijwilligers kunnen ook van grote betekenis zijn bij het vergroten van mobiliteit, het kunnen ontmoeten van dorpsgenoten, administratieve en financiële zaken en het eigen maken en oefenen van de Nederlandse taal. Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van de vrijwilligers van het Praathuis in Ochten.

Het leren van de Nederlandse taal

Praathuis in Ochten

Leren van vluchtelingen/statushouders

Vluchtelingen/statushouders bieden ons mooie kansen om van hen te leren en onze kennis te verbreden. Door de unieke vaardigheden en talenten van vluchtelingen/statushouders te benutten, kunnen zij van grote betekenis zijn voor onze maatschappij. Welzijn Rivierstroom ziet hierom een bredere taak dan alleen humanitaire hulp aan vluchtelingen/statushouders bieden. We willen investeren in een toekomst voor alle inwoners van ons werkgebied.

Rol Welzijn Rivierstroom bij de hulp aan vluchtelingen/statushouders

Wij willen bijdragen aan het vergroten van bewustwording en het verminderen van vooroordelen ten opzichte van vluchtelingen/statushouders. We willen een omgeving creëren waarin iedereen zich welkom voelt en van betekenis kan zijn binnen de gemeenschap.

Coördinatoren hulp aan Vluchtelingen en Statushouders

Welzijn Rivierstroom heeft van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe opdracht gekregen om vluchtelingen/statushouders te begeleiden bij aankomst in een dorp en de eerste periode daarna. Er zijn twee coördinatoren die er voor zorgen dat deze opvang soepel gaat verlopen. Zij zorgen dat er een optimale leefomgeving wordt gecreëerd en zij zetten praktische begeleiding in gang. Voor informatie, suggesties en vragen zijn zij te bereiken onder telefoonnummer 0344 602337 of info@welzijnrivierstroom.nl