Welzijn Rivierstroom is trots op onze groep bevlogen medewerkers. Samen met een grote groep betrokken vrijwilligers zorgen zij voor een warme en persoonlijke aanpak. De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft een controlerende functie.

Onze organisatie werkt nauw samen met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en andere relevante partijen in de regio. Door gezamenlijke inzet, kunnen wij wensen en ideeën van inwoners adequaat oppakken en dragen we bij aan een gezonde en sociale leefomgeving.

Wij zijn bereikbaar voor een breed scala aan activiteiten en diensten, zoals:

  • Een luisterend oor en advies
  • Ondersteuning bewonersinitiatieven 
  • Mantelzorgondersteuning 
  • Hulp bij administratie en financiën 
  • Activiteiten in de buurt
  • Vrijwilligerswerk 
  • Ondersteuning aan verenigingen