Vanaf maandag 24 juni zijn wij gevestigd aan de
Burgemeester Lodderstraat 50, 4043 KM Opheusden.
Ons telefoonnummer is gewijzigd naar 085-00 696 65.

Ontmoetingsgroepen Rhenen

In de gemeente Rhenen zijn er diverse ontmoetingsgroepen die in meer of mindere mate ondersteund worden door Mantelzorgknooppunt Rhenen.

Zorgt u voor iemand met dementie? Kom dan eens kennismaken met de ontmoetingsgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie.

Zorgt u voor iemand met dementie? Uw partner, of uw ouder bijvoorbeeld? En zit u met vragen en ervaringen die u wilt delen met mensen die u hetzelfde meemaken? Kom dan eens kennismaken met de ontmoetingsgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie. De groep komt eens per twee maanden bij elkaar. De groep wordt begeleid door een casemanager dementie.

 • Dinsdag 16 januari
 • Dinsdag 19 maart
 • Dinsdag 21 mei
 • Dinsdag 20 augustus
 • Dinsdag 15 oktober
 • Dinsdag 17 december

Tijd: van 13.30 – 15.00 uur
Locatie: Buurtgarage, Valleiweg 16 in Rhenen.

Heeft u interesse of wilt u meer weten over deze ontmoetingsgroep? Bel, app of mail dan naar Elle Joosten, mantelzorg@rhenen.nl en 06 19 42 69 67.

Het Alzheimer Trefpunt is voor mensen met dementie èn hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Elke tweede dinsdag, om de maand, behalve juli en augustus. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma is van 19.30 – 21.00 uur. De toegang is gratis.

 • Dinsdag 13 februari: thuis wonen / verhuizen
 • Dinsdag 9 april: rouw en verlies
 • Dinsdag 11 juni: notaris
 • Dinsdag 10 september: mantelzorg in gemeente Rhenen
 • Dinsdag 12 november: blijven bewegen

Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Buurtgarage, Valleiweg 16 in Rhenen
Meer informatie: Els van den Bosch 06 51 51 53 95

Een chillclub voor jongeren van 12 t/m 24 jaar met autisme, een licht verstandelijke beperking of NAH. Samen chillen, nieuwe vrienden maken, spellen spelen, film kijken en meer. Ondersteuning door Mozaïek Welzijn. Eerste drie data:

 • 14 juni
 • 12 juli
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Tijd: 19.30 – ca. 21.00 uur Locatie: Westpoort, Veerweg 1, Rhenen Meer informatie: 06-11 15 90 61 of delayaut@gmail.com

Heeft u een volwassen kind met een beperking die nog thuis, of in een zorginstelling woont? Dan is deze ontmoetingsgroep wellicht wat voor u. De groep komt sporadisch in informele setting bij elkaar We praten met elkaar over dagelijkse gebeurtenissen en hoe we hiermee omgaan.

Interesse? Bel/app naar Elle via 06 19 42 69 67 of mail naar mantelzorg@rhenen.nl.

Een inwoonster van gemeente Rhenen wil graag andere mensen ontmoeten waarvan de partner Niet-Aangeboren hersenletsel (NAH) heeft. Op onze oproep in het voorjaar van 2024 hebben twee personen gereageerd, waardoor er sinds april 2024 een klein groepje is opgestart.
Wilt u deelnemen? App of bel naar Elle via 06 19 42 69 67 of mail naar mantelzorg@rhenen.nl. Het maakt niet uit of u woonachtig bent in gemeente Rhenen, of in een omliggende plaats.

Heeft u zelf autisme en zou u graag in gesprek gaan met andere volwassenen met autisme? Praten over dagelijkse gebeurtenissen, op werk, binnen relaties of met familie of vrienden. Laat het ons weten! Bij genoeg interesse starten we een gespreksgroep op. Neem contact op met Elle Joosten via 06 19 42 69 67 of mail naar mantelzorg@rhenen.nl.

Als uw partner of kind autisme heeft, dan vraagt dat het nodige van het gezin. Er is heel veel te leren en te ontdekken als het gaat om autisme. Het vraagt aanpassingen in de dagelijkse omgang met elkaar en in de dagstructuur. Soms is bijzondere zorg of hulpverlening noodzakelijk.

Hoe pakken andere vaders, moeders cq. partners dat aan? In de ontmoetingsgroep Autisme in het gezin krijgt u handvatten van mensen die zelf ook een kind of partner met autisme hebben.

Bij voldoende interesse willen we een groep starten. Heeft u interesse in deelname aan de groep? Bel, app of mail dan naar Elle Joosten, mantelzorg@rhenen.nl en 06 19 42 69 67.

Ontmoetingsgroep ‘Verder na de mantelzorg’

U bent geen mantelzorger meer. Gevoelens van verlies en rouw dienen zich aan. U kunt hierover met andere oud-mantelzorgers van gedachten wisselen.

Als u intensief voor iemand zorgt, kan dat veel met u doen. Uw naaste wordt steeds kwetsbaarder, de mantelzorg vraagt steeds meer van u. Plannen voor de toekomst gaan in de ijskast. En dan, toch nog onverwacht, komt uw naaste te overlijden. U bent geen mantelzorger meer. Gevoelens van verlies en rouw dienen zich aan.

Het kan helpen om uw ervaringen met anderen te delen. Met mensen die een vergelijkbare situatie hebben. En eigenlijk ‘aan één woord genoeg hebben’, omdat ze dezelfde ervaringen kennen.

Op verzoek organiseren wij een ontmoetingsgroep voor mensen die intensief mantelzorger zijn geweest. Graag horen wij of u hiervoor belangstelling heeft. Bel, app of mail dan naar Elle Joosten, mantelzorg@rhenen.nl en 06 19 42 69 67.