Vanaf maandag 24 juni zijn wij gevestigd aan de
Burgemeester Lodderstraat 50, 4043 KM Opheusden.
Ons telefoonnummer is gewijzigd naar 085-00 696 65.

Mantelzorgondersteuning

U bent mantelzorger als u onbetaalde zorg voor iemand in uw naaste omgeving op u neemt. De persoon waarvoor u zorgt is langdurig ziek of hulpbehoevend. Mantelzorger bent u vaak voor langere tijd, soms zelfs al op heel jonge leeftijd.

 

 

Mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend
iets voor een naaste te doen.

Bij Welzijn Rivierstroom kunt u terecht
voor mantelzorgondersteuning

Ondersteuning nodig?

Wanneer bent u mantelzorger?

De taken die bij een mantelzorger horen zijn heel divers. U kunt als mantelzorger helpen bij het verzorgen en ondersteunen van een persoon of bij boodschappen doen en huishoudelijke taken. Maar u bent ook mantelzorger als u iemand langere tijd moet ondersteunen op sociaal of geestelijk gebied.

Een misvatting is, dat u alleen mantelzorger kunt zijn voor een ouder of partner. Echter, een jongere die in een gezin huishoudelijke taken uitvoert, zodat ouders de handen vrij hebben voor de zorg van een broertje of zusje, is ook mantelzorger. Evenals de persoon die voor een buurman of buurvrouw of vriend(in) zorgt.

Mantelzorgondersteuning

Veel mensen nemen met een vanzelfsprekendheid mantelzorgtaken op zich en komen er pas in een later stadium achter dat deze taken veel druk geven. Ze trekken dan helaas pas vaak aan de bel voor mantelzorgondersteuning als het zorgen voor een ander teveel wordt. De uitspraak ‘je kunt pas voor een ander zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt,’ is in deze situaties zeker van toepassing.

Welzijn Rivierstroom biedt mantelzorgerondersteuning via het ‘steunpunt mantelzorg’ in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Rhenen. Er is veel mogelijk en we denken graag mee om het ‘zorgen’ voor de mantelzorgers beheersbaar te houden. We kunnen advies geven over cursussen, activiteiten ter ontspanning, mantelzorgcontactgroepen en respijt- of vervangende zorg. Dit laatste is een vorm van mantelzorgondersteuning, waarbij kortdurend de zorg voor een naaste wordt overgenomen, zodat u zelf even afstand kunt nemen en bij kunt tanken.

Behalve de zorg voor een naaste kan een mantelzorger ook aanlopen tegen veel regelwerk. Om iets te kunnen regelen, moeten er regelmatig diverse telefoontjes worden gepleegd en verschillende formulieren worden ingevuld. Het kan dan gebeuren dat een mantelzorger er zelf niet langer meer uitkomt en mantelzorgondersteuning van een consulent gewenst is. Welzijn Rivierstroom heeft voor alle drie gemeentes iemand in dienst die mantelzorgondersteuning kan bieden.

“Moeder was mijn beste vriendin”

Een verhaal van Chris

De mantelzorgondersteuning aan Chris bij de zorg voor zijn moeder

Ben je mantelzorger?

Jaarlijkse landelijke mantelzorgactiviteiten

Jonge mantelzorgers

Voor jonge mantelzorgers is er jaarlijks in de eerste week van juni extra aandacht tijdens de week van de jonge mantelzorger. Je kunt hiervoor op de website van de jonge mantelzorger informatie vinden.

Mantelzorgers algemeen

Jaarlijks is er op 10 november een landelijke dag van de mantelzorg. Meer informatie hierover en over mantelzorgen is te vinden op de website van de landelijke vereniging.