Mantelzorgknooppunt gemeente Rhenen

We erkennen in de gemeente Rhenen de onmisbare rol die mantelzorgers spelen. Om hen te ondersteunen in hun taken hebben we het Mantelzorgknooppunt opgericht.

Activiteiten mantelzorgers

Het Mantelzorgknooppunt ondersteunt mantelzorgers die voor inwoners van gemeente Rhenen zorgen. Het Mantelzorgknooppunt organiseert onder andere activiteiten, ondersteunt contactgroepen en verzorgt jaarlijks de Dag van de Mantelzorg.

Er verschijnt drie keer per jaar het magazine Mantelkracht. Hierin staan  ervaringen van andere mantelzorgers en veel waardevolle informatie.

Ontmoetingsgroep

Voor mantelzorgers van mensen met dementie

Welzijnsconsulent

De welzijnsconsulent heeft kennis en mogelijkheden om mantelzorgers te adviseren, te ondersteunen, of met anderen in contact te brengen. Of het nu gaat om informatie over activiteiten, workshops, trainingen, of persoonlijke begeleiding bij mantelzorgsituaties, zij staan klaar om mantelzorgers te ondersteunen.

Bij de mantelzorgcoördinator kunnen mensen met vragen terecht over activiteiten, workshops,  trainingen, het magazine Mantelkracht en de dag van de Mantelzorger. De coördinator is telefonisch te bereiken via nummer: 06 19426967 / mantelzorg@rhenen.nl.
De coördinator organiseert in samenwerking met collega-instellingen activiteiten waarbij mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten.

De welzijnsconsulent helpt mantelzorgers bij hun persoonlijke mantelzorg-situatie, zoals thuishulp, mantelzorgondersteuning of vervangende zorg. Ze is telefonisch te bereiken via nummer 06 19963897. Een andere mogelijkheid is om het Sociaal Team van de gemeente Rhenen te benaderen: 0317 681681 / sociaalteam@rhenen.nl

Inschrijven als mantelzorger

Alle mantelzorgers uit de gemeente Rhenen die bij ons zijn ingeschreven, ontvangen automatisch:

  • het magazine Mantelkracht (3 keer per jaar, per post);
  • uitnodigingen voor workshops, trainingen en lezingen;
  • een uitnodiging voor de Dag van de Mantelzorg, jaarlijks in november.