Vanaf maandag 24 juni zijn wij gevestigd aan de
Burgemeester Lodderstraat 50, 4043 KM Opheusden.
Ons telefoonnummer is gewijzigd naar 085-00 696 65.

Ontmoetingsgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie

In de Buurtgarage in Rhenen is er een tweemaandelijkse ontmoetingsgroep voor naasten van personen met dementie,  ‘de Mantelzorg Ontmoetingsgroep.’ In januari mochten wij aansluiten bij een ontmoetingsbijeenkomst.

Ondersteuning van de ontmoetingsgroep door een Casemanager dementie
Een belangrijk gezicht bij deze ontmoetingen is de Casemanager dementie. De casemanager is een ervaren zorgdeskundige. Deze persoon is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met dementie en hun omgeving. Als vast aanspreekpunt begeleiden zij families door het complexe proces van dementie, met uitgebreide kennis van de aandoening en beschikbare hulpbronnen. Tijdens de bijeenkomsten in de Buurtgarage bestaat de rol van de casemanager uit gespreksleider en adviseur voor bezoekers.

De taken en gevoelens van een mantelzorger
Mantelzorgers staan 24 uur per dag klaar, zien hun geliefden veranderen en ervaren een verschuiving in de gelijkwaardigheid van hun relatie. Dit roept machteloosheid, verdriet en soms zelfs boosheid op. De vrouwen delen openhartig hoe ze alledaagse handelingen moeten uitleggen, wat soms tot ongeduld kan leiden, gevolgd door schuldgevoelens.

De ‘buitenwereld’ beseft vaak pas in een veel later stadium hoe het werkelijk gesteld is met de persoon met dementie. Tijdens een bezoek kan iemand met dementie zich zo oppeppen dat alles als vanouds lijkt. De oorzaak is dan, dat ze onbewust door de adrenaline worden aangestuurd. Er ontstaat zo een vertekend beeld, want zodra de deur achter de visite dichtvalt, stort hij of zij in.

Mantelzorgers als veilige baken voor mensen met dementie
Voor de persoon met dementie is de mantelzorger een veilige haven. Ze klampen zich eraan vast, waardoor het een opgave wordt voor de mantelzorger om ook nog ruimte voor zichzelf te vinden. Opvallend is de creativiteit en vindingrijkheid van de vrouwen in de groep. Een van hen vertelt over afspraken met haar kinderen, die hun vader maandelijks een dag mee uit nemen. Ze noemen het dan herinneringen maken met hun vader. Een ander deelt het succes van het gezamenlijk opstellen van een weekplanner, wat rust brengt voor beide partijen.

Uitwisseling van ervaringen en herkenning
Ook worden praktische oplossingen besproken, waaronder het belang van dagbesteding. Iemand twijfelt, of dit wel een geschikte plek is voor haar man. Waarop anderen benadrukken, dat het vooral bedoeld is ter ontlasting van haarzelf als mantelzorger. Tijdens de bijeenkomst wisselen de vrouwen adviezen uit, vloeien er tranen van verdriet, en wordt er gelachen om de opmerkingen van hun partners over de rijvaardigheden van de vrouwen. Het is een mix van emoties, maar vooral een plek waar begrip en steun samenkomen.

Aan het einde van de middag uit een nieuwkomer haar opluchting. ‘Ik heb veel herkenbare dingen gehoord en ik voel me hierdoor gesteund en beter uitgerust om met mijn situatie om te gaan. ‘Het was een waardevolle middag. Ik vond het een hele stap om te komen, maar ik ben blij dat ik hem heb genomen.’

Tweemaandelijkse ontmoetingen

De Mantelzorg Ontmoetingsgroep in de Buurtgarage verwelkomt mantelzorgers iedere twee maanden op dinsdagmiddag. Check de agenda op onze website voor de bijeenkomsten. Aanmelden is niet nodig. Ontmoetingsgroepen voor mantelzorg en dementie | Welzijn Rivierstroom