Vanaf maandag 24 juni zijn wij gevestigd aan de
Burgemeester Lodderstraat 50, 4043 KM Opheusden.
Ons telefoonnummer is gewijzigd naar 085-00 696 65.

Natuurgidsen gezocht

Vind jij het leuk leerlingen te begeleiden bij excursies?

Wat is de organisatienaam?
NME Betuwe

Voor welke gemeente is deze vacature?
• Gemeente Buren
• Gemeente Neder-Betuwe

Wie zijn wij en wat doen wij?
Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers met een passie voor natuur en milieu. Wij hebben voor het basisonderwijs een uitgebreid aanbod van lesproducten en diensten, denk daarbij ook aan gastlessen en excursies. Wij willen graag ons aanbod up-to-date houden en meer excursies kunnen aanbieden. En we willen nieuwe dingen ontwikkelen. Kijk verder op https://nmebetuwe.nl/wp-content/uploads/2022/10/NME-Betuwe-in-1-oogopslag.pdf

Waaruit bestaan de taken voor de vrijwilliger?
We zoeken vrijwilligers die de leerlingen begeleiden tijdens excursies. Dat kan een dwaaltocht zijn door de uiterwaarden, een speurtocht door het bos, een slootjesexcursie enz. De vrijwilliger zorgt ervoor dat de leerlingen weten waar ze naar toe moeten, welke door ons geplande opdrachten ze moeten doen, neemt alle materialen mee en houdt de tijd in de gaten.

Zijn er vaardigheden die de vrijwilliger nodig heeft?
De vrijwilliger zorgt ervoor dat de leerlingen met plezier ontdekkend leren. Hij of zij moet kunnen omgaan met kinderen, ze op een prettige manier begeleiden. Loslaten waar kan, aansturen waar nodig. Stimuleren van een zekere mate van respectvol gedrag in/m.b.t. de natuur.
Het is fijn als de vrijwilliger een basiskennis natuur heeft en open staat om dingen te leren. Als er materialen gebruikt worden, is de vrijwilliger er mede verantwoordelijk voor. Dus aantal schepnetjes, loeppotjes, zoekkaarten enz in het veld controleren en na afloop eventueel ook schoonmaken.

We verwachten dat de vrijwilliger Nederlands spreekt. En dat hij of zij vervoer heeft of kan regelen naar het nme centrum of naar een excursie-locatie.

Zijn er vaste dagen en tijden waarop je de vrijwilliger wilt inzetten?
Excursies voor scholen zijn per definitie altijd onder schooltijd. Scholen kunnen zelf aangeven wanneer ze een excursie willen hebben. Wij kunnen sturen door aan te geven op welke dagdelen het mogelijk is.
Het zijn niet bij voorbaat vaste dagen want we volgen de vraag van scholen. Woensdagen zijn zeer geliefd, andere dagdelen ook.

Wat maakt dit vrijwilligerswerk aantrekkelijk?
Je bent buiten, in de natuur. Je ziet kinderen genieten. Met hele kleine dingen (iets aanwijzen, even helpen, enz) bereik je veel leerplezier, dat geeft voldoening. Het is leuk om te doen want je bent onderdeel van een klein en betrokken team. En je leert veel van elkaar! Ook naar jouw inbreng wordt geluisterd. Bovendien maak je kennis met leuke materialen, zoekkaarten, boeken enz.

Wat bieden jullie de vrijwilliger?
De voldoening dat kinderen genieten tijdens excursies.
Verder worden reiskosten vergoed en is er een kleine vergoeding per excursie.

Contactpersoon
Annemieke Jansen
Telefoon 06-20941777
Email nmebetuwe@gmail.com
Website www.nmebetuwe.nl