Natuurliefhebber

De Stichting Werkgroep Milieu- en natuurbeheer Rhenen (WMR) is op zoek naar mensen met een warme belangstelling voor natuur en milieu die zich willen inzetten om gebieden met natuurwaarden in stand te houden en bijzondere planten en dieren te beschermen in de omgeving van Rhenen/Veenendaal.

Gelderse Vallei Nederrijn en Lek Utrechtse Heuvelrug

Stichting Werkgroep Milieu- en natuurbeheer Rhenen
Gevraagde kennis en ervaring: geen, alleen enthousiasme!
Wij zijn een enthousiaste groep mensen en bieden jou een warm welkom in een gezellige groep.

Er zijn twee praktische werkgroepen die bezig zijn met werken in de natuur:

  1. Werkgroep voor het overzetten van padden op de Cuneraweg bij Heimerstein en langs de N225 aan de westkant van Rhenen. Het gaat hier om één of meerdere avonden per week in het voorjaar.
  2. Werkgroep Kwintelooijen, waarin de WMR samenwerkt met IVN Veenendaal – Rhenen voor het behoud van het natuurgebied Kwintelooijen. Het gaat hier om regelmatig (éénmaal per week in het seizoen) tegengaan van het dichtgroeien van het gebied door te maaien en het verwijderen van struiken.
  3. Er is een derde werkgroep die maandelijks vergadert over actuele zaken, omgevingsvergunningen, overlegt met de gemeente en, zo nodig, in beroep gaat tegen voorgestelde plannen. Het is niet noodzakelijk, maar wel fijn als je kennis hebt van specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld ecologie, juridische zaken of bestuurlijke ervaring met overheden hebt. Dit kost enkele dagen per jaar/ meerdere uren per week afhankelijk van het onderwerp.

Voorbeelden van natuurgebieden waarvoor wij ons inspannen zijn: de Palmerswaard, Kwintelooijen, het Binnenveld en de uiterwaarden tussen de Blauwe Kamer en de Palmerswaard.

De WMR organiseert een excursie in natuurgebied Kwintelooijen voor donateurs en belangstellenden op zaterdag 18 mei 2024. Aanmelden via: info@stichtingwmr.nl